Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia w zakresie emisji

Konieczność zgłoszenia instalacji wynika z art. 152 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Zgłoszenie należy uzyskać dla instalacji, która nie wymaga pozwolenia, ale może negatywnie oddziaływać na środowisko.

Rodzaje instalacji, dla których wymagane jest sporządzenie zgłoszenia wyszczególnione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska: „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszeniaoraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska:Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Na podstawie niniejszych rozporządzeń określa się, które instalacje wymagają zgłoszenia, a które mogą być eksploatowane bez takiej konieczności.

Zgłoszenie instalacji można dokonać do 30 dni od oddania jej do eksploatacji.

Opracujemy dla Państwa Zgłoszenie zgodnie z wytycznymi i w zakresie zgodnym z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.