Przegląd ekologiczny / Audyt ekologiczny / DueDilligance

Obowiązkiem wykonania przeglądu ekologicznego może zostać objęty podmiot przez organ Ochrony Środowiska, w drodze decyzji,
w przypadku stwierdzenia możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na środowisku. Zakres przeglądu jest określony w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Audyt ekologiczny czy tzw. DueDilligence są dokumentami, które sporządzamy na potrzeby własne przedsiębiorcy w zakresie przez niego wymaganym. Zwykle takie dokumenty potrzebne są podczas przekształceń spółek, zmian własnościowych itp. 

Takie opracowania wykonujemy dla konkretnych instalacji, czy części instalacji. Porównujemy w nich stan obecny instalacji do stanu przedstawionego np. w Pozwoleniu na emisję gazów i pyłów do powietrza czy Pozwoleniu Zintegrowanym. Określimy obecne wymagania związane z ochroną środowiska i przedstawimy najlepsze rozwiązania i sposoby dostosowania instalacji do obecnych wymagań.