Zasady współpracy

Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechaniczno Energetycznego ze specjalizacją w Energetyce i Ochronie Atmosfery, z doświadczeniem w firmie konsultingowej zajmującej się szeroko pojętą ochroną środowiska.

Zapraszam do współpracy w zakresie prac związanych z prawnymi aspektami ochrony powietrza oraz emisji zanieczyszczeń – gazów lub pyłów do powietrza.

Jak rozpocząć współpracę?

Zadzwoń pod numer tel.: +48 533 502 037 lub napisz na adres: biuro.pracowniaab@gmail.com.

Podczas rozmów wstępnych:

1. Określimy problematykę zlecenia wraz z ustaleniem ram prawnych i zakresu przewidzianych do wykonania prac.

2. Następnie podpiszemy umowę wraz z określeniem dokładnych ram czasowych wykonywanych usług.

3. Przeprowadzimy wizję lokalną na omawianym obiekcie.

4. Wykonamy kompletny dokument, który będzie gotowy do złożenia we właściwym Urzędzie.

 

Dodatkowo, gdy wyrażą Państwo dalszą chęć współpracy, możemy poprowadzić dla Państwa sprawę w urzędzie, aż do momentu uzyskania ostatecznej decyzji.

 

W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu.