Bilans LZO i analiza dotrzymania standardów emisyjnych

Bilans LZO jest dokumentem, w którym wykazuje się dotrzymanie standardów emisyjnych i dotyczy instalacji, w których wykorzystywane są LZO (lotne związki organiczne). Instalacje, które podlegają pod obowiązek dotrzymania standardów emisyjnych LZO są wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018r.w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Analizę dotrzymania wartości standardów emisyjnych należy wykonać do dwóch miesięcy od zakończenia roku, który podlega obowiązkowi raportowania.

W ramach przedmiotowej analizy wykonamy dla Państwa pełny bilans lotnych związków organicznych wraz ze sprawdzeniem dotrzymania standardów emisyjnych.

Dodatkowo możemy dla Państwa wykonać analizę rozwiązań, które pozwolą na dotrzymanie wymaganych poziomów standardów emisyjnych.